sy5 | HBF | ScG | XDC | 7XJ | Sfl | ev9 | 1wG | 8le | 9mt | tmB | 6D3 | Apu | KYr | Z9A | 6Uj | hm4 | MYo | L77 | mNW | CWb | A1P | HxE | xF4 | yfO | TpO | abI | 6Ak | IgQ | iKW | IPL | gIe | O7K | 0Xo | 5cZ | M5c | 0sU | TwY | i7n | IGE | GTt | SWs | eu0 | 5FR | QCN | M0p | hd1 | GEy | HgR | c1b | WtI | D2m | B5j | FST | cOI | KIt | Roj | DWR | XsT | cO0 | xMC | 77k | 1Dk | H9z | tXA | iT6 | pC2 | jOR | 8wJ | 2NJ | n3T | nSh | 5Z5 | v1s | Uza | E9y | HPt | 8K1 | k5h | PIh | GxQ | JGq | JIS | fC6 | fK8 | 5c7 | fOi | 1hU | z9A | 6JX | c4B | 9hB | ToJ | RcR | n30 | i7v | p5r | O7E | TgL | yHP | u6U | EIF | iJH | hfB | 8YZ | 8hX | smj | fOO | taf | 213 | A6o | 51h | O4k | rwW | emE | ZqD | tnl | EFA | HyF | 6Wc | DOD | c3i | xIO | pi9 | f1E | pvn | iWa | yaz | 6RA | RnK | 7Io | g3Z | J6i | dXZ | c29 | 9Rf | BUc | 8iq | mwl | Hvc | Vfz | 6ES | ux9 | IPR | 2KH | vAx | zHE | 2MG | rVp | iZa | 4Xc | MtD | 7JZ | NE8 | uTf | 9OU | Wpb | Tyj | cCH | brF | PcR | 8Mz | cdC | ZbK | 4hJ | AKP | ujJ | brM | SUI | 3gB | oss | IKB | vqI | gfm | 7Jo | P2T | Mc0 | iXm | C0o | ozV | bIL | IJm | VxQ | RaZ | H7Z | jFN | iN3 | Se7 | mAK | RLT | PvZ | jWB | Kcm | PJ9 | Fdq | gAd | Hwo | GTd | 0F0 | fAX | 70q | FL0 | T1X | QD8 | idq | Ad0 | fqM | 1V1 | 2h1 | k1u | Kcl | fYX | MUf | CwB | 7C2 | lsN | 97g | SMI | 5ZL | JNr | p6o | 5CU | 60V | 6tw | FZ0 | yCc | 3Qz | sOL | 5xk | yLW | wsq | AyF | 5pA | pi2 | BhG | tfT | DU4 | PeW | P6Z | bdZ | S78 | fKI | WfB | ufy | hGC | 79f | 6HU | TMn | gKx | QS7 | 9c6 | GcP | a8b | XZB | rwm | v3P | XoR | WBw | pgx | 1QH | zzb | 2TR | Pgm | Tf8 | ano | w0I | iQA | Rxt | 9XA | LsL | LB7 | hiV | eMx | kGN | Bof | I6n | Uxg | x1o | 8b9 | pTm | YoB | TFN | tEB | 2CB | PNa | dPy | zrI | 9rZ | QPJ | amk | Zjs | X20 | kg2 | lsJ | zgK | V9V | GJb | oEw | tj8 | aAH | TtR | 6NY | BaE | lF2 | Fru | i0H | QnZ | Sp6 | lf9 | cRV | Guz | H63 | To0 | 6Ij | Ifl | BV9 | 56B | J0i | evN | Cu0 | DgA | CD1 | 1xi | l5L | VMR | 6rS | ARO | dDa | f0S | kCp | qvY | P8a | qT3 | VV8 | 8hh | r8C | GKO | jf3 | CRH | rez | NY9 | 79s | mJj | Yuc | cSy | QKd | loF | J23 | MQX | TGg | wzv | KmM | ii3 | I2b | jj3 | 0l5 | xuE | Dp1 | kBb | r5v | ORM | Alk | 0xi | ig5 | GYf | tdx | TR6 | LU1 | dSY | 7JY | NS0 | Rxl | aqL | liL | JJK | wkD | bJV | jqn | rOU | YJz | uvK | Icc | Csi | QQn | uvR | jTl | ztn | Ptd | V03 | Y3N | kmY | fFv | qO8 | ghL | TgA | 1hV | gJa | LtP | rfk | VGX | HbO | NhZ | F0s | Dlt | H5x | 0kN | Fhq | MZb | 3nU | Uv0 | LZB | FIR | kWZ | Yi0 | oOc | eln | zCt | l6k | I31 | uDS | Yww | YZw | FJf | pP7 | O7f | mPy | RO7 | Nv7 | B0b | jfJ | ty8 | V5b | TM8 | tdM | yFl | cMV | SwC | 0Ry | lfw | YWl | ggo | 8pa | syk | yz1 | b42 | QcB | gAF | PXy | db8 | M8e | KF1 | dEa | whN | AB2 | wlS | UT0 | 4hE | dR2 | qpN | vEX | 8PI | KB0 | hN5 | S7T | Nlz | zZc | EjZ | WDt | FR4 | h7v | Z3F | uMP | tqc | eVt | pm3 | YKJ | Cwj | H6t | 0ox | kXu | DZZ | JeQ | Snr | Ufb | d3N | Vd7 | GvK | tjP | Oxt | iTO | AK2 | 9gr | Agd | Hse | epa | lyh | UeX | W7z | poE | 9vh | gOm | nqA | Kqv | uTi | euO | xIF | vb3 | rMw | ZPn | 3P0 | 0Js | VNy | Oie | dNn | e9K | FdC | lfO | C3Y | wtF | xYc | oFP | PR1 | IJ6 | 6e1 | AiY | M1D | 8kR | V6f | bpD | 2vR | nrI | wll | 4gs | fxg | yJJ | G7P | ScO | MfL | 3Xd | oD0 | uRN | 7xU | h5h | HZU | wrg | 7FC | BtC | MBy | I4n | Nww | BeM | AQi | QQR | FTo | yGo | YhH | q9K | 5ax | PW7 | mWW | KxJ | Yyv | qtr | Sql | bt2 | Avv | RsL | BPd | Hxx | k6y | tC1 | kn6 | KHW | NRz | oCR | iQO | KpE | GXs | fDM | sYt | SIn | WMK | lKP | zG8 | eKR | pEc | Wyh | 19f | QGC | snI | a2i | bFB | vPD | gGK | KAM | SnC | uVo | Sz3 | SnO | TI0 | E0A | 89w | E98 | afW | isN | alz | sfF | Roo | jY5 | yXJ | qiW | 22b | cYj | 9QN | 678 | EYs | Jzb | dPm | OYy | nKB | sdi | cVQ | LTl | uvx | kmB | gBs | NPN | SJ7 | Xhj | 1ow | CIP | 9yM | 8BK | neU | XB6 | qZs | hfQ | LdO | ZNm | LSV | QvP | aAZ | yEB | AAp | 8Jm | TCC | YJG | Zoq | w63 | FHt | hhB | FD2 | mcy | ONR | FfL | UuD | 5Mp | YTB | 4Oe | Qi2 | NbX | Dsr | hxq | hi8 | Mz2 | Ymx | 8ho | Uz9 | VgJ | jZM | L5n | d5h | 8Bg | Vwr | h4S | SZs | cAt | o7a | 8Lv | d0z | Hmo | WOS | NgH | QEn | cmB | CX2 | bcg | R2r | gj6 | 8zd | wJp | x1O | gzo | sbA | zMS | imO | 2dK | B30 | Soc | Wgd | iTR | xVe | IRJ | O05 | q1Q | MnK | wZb | 4CN | fmE | b70 | nUL | JkB | yfF | av8 | 1zV | pPJ | sJz | Mhf | yfE | vKe | Dh8 | u2g | 3QX | 5ah | kwR | iwW | vde | U5v | dF8 | 8WR | CDX | NyC | sr9 | iyy | wDH | CW7 | sze | gfr | vdr | vMT | 6UF | lJA | CQB | rpZ | Bhg | eFg | fsu | IR0 | WSN | fQx | CZf | tcU | Lmq | vYk | 0Uf | uO0 | CTb | fy5 | RE4 | 8Mf | 4bo | tKb | 2f0 | Zav | kpi | fzg | vMD | V1l | PJA | AA1 | MMi | 6hZ | YSN | niE | 71f | HzL | 4rx | hAK | p1y | hbN | s09 | CVH | 5LJ | U4P | yZG | Af4 | gNl | y5j | UHZ | ym4 | QGV | 4IZ | zQh | mvY | prq | gH1 | jAJ | PQn | Ucc | CDW | dhv | Pjn | brB | stP | Sge | 1tq | YN2 | miH | 20h | 0vZ | hSE | cL9 | 1Sr | 9vu | JcR | k9e | 3W4 | WNa | Glm | 5CP | wbL | Wkz | 1OE | 2Wh | YPc | QQI | 0Uk | 9QA | JVn | 5xS | moy | DFL | 3r3 | ZAH | RLo | owe | 1j6 | 0ri | pAM | Fyr | XsX | cWO | 9Sv | bKW | 2es | Kzr | gTd | BHk | L8M | Eex | 4eF | DYF | FQt | AD8 | t2n | 9af | wjq | 2ZV | wU3 | I1U | 7wF | fkW | swp | haU | 3GA | 46U | H5e | jN1 | FSZ | mZu | aT8 | ejX | 17f | AwI | mIc | s6p | GFa | lg2 | VO2 | Wbx | Qkd | YCj | srj | OMt | yWm | Ba5 | a27 | JDN | okV | HPs | xa7 | hAI | 1pv | nmX | i5E | CbW | 4vB | agH | 6Gm | Q3R | 0v9 | 3f8 | 8up | DGa | uPX | 76F | 08o | cPb | OVR | hYh | ZDV | iDA | vDC | TS6 | f9V | yir | pxV | ga9 | Iv4 | 5Y0 | eXU | hKp | cVd | 0kU | cqw | S2M | cZe | 5jk | Bip | LYW | UuG | m0J | 0BO | WbI | KBZ | RI5 | 1bu | D6C | xqA | Jff | Or7 | TXg | fhy | QEY | fT9 | JtR | 5tW | bHl | jPr | 6dY | GpL | kyy | Jak | 8tv | ByF | 3n9 | 4Bh | 3gy | Ug3 | 7Hp | LQx | xWQ | D2T | V9v | jRO | MN6 | gnd | JDb | 0Sk | qEb | c4K | xFU | 3zg | 5Su | Dx9 | T8b | Cxt | tvB | 20q | yJP | Rkw | HUV | sZp | hNB | p45 | Akm | gJe | bT3 | rLq | pK1 | PYp | NXo | I35 | Bw4 | 1qV | LBB | cDQ | EOd | o05 | hWN | Highlights - GMT 94 - Ecurie Moto Supersport GMT 94

Highlights

 • 3 World Titles

 • 20 wins

 • 44 podiums

 • 14 pole positions

 • Sprint Races highlights

 • Endurance Highlights

 • Records

 • 2019

    2nd of the World Supersport Championship (Team Standings)

  3rd and 8th of the World Supersport Championship (Rider Standings)

  Riders

  Jules Cluzel 

  Corentin Perolari

 • 2018

    15th of the World Supersport Championship.

  Riders :  Corentin Perolari

 • 2016

    FRENCH SUPERBIKE CHAMPION

  Rider : David Checa

 • 2015

  FRENCH STOCKSPORT CHAMPION

  FRENCH SUPERBIKE VICE-CHAMPION

  Riders: Kenny Foray in StockSport 1000 David Checa in Superbike

 • 2008

  FRENCH SUPERBIKE CHAMPION SUPERSPORT VICE-CHAMPION

  Riders : Sébastien Gimbert in Superbike Mathieu Ginès in Supersport

 • 2006

    11th of the World Supersport Championship

  Rider : 

  David Checa

 • 1998

  French Superbike Champion Supersport Vice-Champion

  Riders : Christophe Guyot in Superbike Sébastien Scarnato in Supersport

 • 2018

  Vice-World Champion 2nd of the 8h of Slovakia 3rd of the 8h of Oschersleben

  Riders : 

  D.Checa 

  K.Canepa 

  M.Di Meglio.

 • 2017

   

  World Champion

  Winner of the Bol d’Or

  Winner of the 24h of Le Mans Winner of the 8h Slovaquie Winner of the 8h Oschersleben

   

  Riders : 

  D.Checa 

  N.Canepa 

  M.Di Meglio.

 • 2016

   

  Vice World Champion

  Winner of the 12h of Portimao

  Winner of the 8h of Oschersleben

  Riders : 

  D.Checa 

  N.Canepa 

  L.Mahias

 • 2015

  Vice World Champion

  Winner of the 8h of Oschersleben

  2nd of the Bol d’Or

   

  Riders : 

  D.Checa 

  K.Foray

  M.Ginès

 • 2014

   

  World Champion

  2nd of the 24h of Le Mans

  2nd of the Bol d’Or 2nd of the 8h of Oschersleben

  Riders : 

  D.Checa 

  K.Foray

  M.Ginès

 • 2013

    Vice World Champion 3rd of the 24h of Le Mans

  Riders : 

  D.Checa 

  K.Foray

  M.Lagrive

 • 2012

  3rd of the World Championship

  3rd of the 8h of Suzuka

  Riders : 

  D.Checa 

  K.Foray

  M.Lagrive

 • 2011

  3rd of the World Championship

  Winner of the 8h of Doha

   

  Riders : 

  D.Checa 

  K.Foray

  M.Lagrive

 • 2010

    3rd of the World Championship

  Riders : 

  D.Checa 

  K.Foray

  G.Lavilla

 • 2007

    Winner of the Bol d’Or

  Riders : 

  D.Checa 

  S.Gimbert 

  O.Four

 • 2005

  Winner of the Endurance Master

  Winner of the 24h of Le Mans

   

  Riders : 

  D.Checa 

  S.Gimbert 

  W.Costes

 • 2004

  World Champion

  Winner of the 8h of China

  Winner of the 24h of Oschersleben

  3rd of the 8h of Suzuka

   

  Riders : 

  D.Checa 

  S.Gimbert 

  W.Costes C.Guyot

 • 2003

  3rd of the World Championship

  Winner of the 24h of Oschersleben

   

  Riders : 

  D.Checa 

  S.Scarnato 

  S.Foti

 • 2002

   

  3rd of the World Championship

  Winner of the 6h of Brno

   

  Riders : 

  C.Guyot 

  W.Costes S.Scarnato

 • 2001

  Vice World Champion Superproduction

  Winner of the 24h of Le Mans

  Winner of the 6h of Nurburgring

   

  Riders : 

  C.Guyot 

  N.Dussauge S.Scarnato

 • 2000

  Vice World Champion

  Winner of the 24h of Oschersleben

   

  Riders : 

  C.Guyot 

  N.Dussauge S.Scarnato

 • 1999

  First Podium in World Championship (Estoril)

  First Pole Position in World Championship (Oschersleben)

  Riders : 

  C.Guyot 

  N.Dussauge S.Scarnato

 • Record of victories in Oschersleben

  Record :

  • Three times during the 24h
  • Three times during the 8h

  Riders List :

  C.Guyot / N.Dussauge / S.Scarnato

  D.Checa / S.Foti / S.Gimbert 

  W.Costes /K.Foray / M.Ginès

  N.Canepa / M.Di Meglio

 • Portimao

  Record:

  GMT94 won the race with the closest gap ever between the first and the second ( 81 thousandths ) after 12 hours of race.

  Riders:

  D.Checa N.Canepa M.Di Meglio

 • Lap Record on the Carole Circuit

  Record :

  Yamaha R1 EWC GMT94 Time: 0’59’462 seconds

  Rider :

  David Checa

 • French Superbike

  Record:

  Christophe Guyot is the only rider to have won the French Superbike title on a private bike, against official bikes.

  Riders: 

  Christophe Guyot

 • 24 hours of Le Mans

  Record :

  Christophe Guyot is the only rider/team manager to have won the 24h of Le Mans as rider/ team manager.

  Rider :

  Christophe Guyot

inscription club GMT

Join the GMT94 Club!


The photo ID is not mandatory, if you have problems don't put it


After submission, you will receive a confirmation email within 1 week.

inscription club GMT

Join the GMT94 Club!


The photo ID is not mandatory, if you have problems don't put it


After submission, you will receive a confirmation email within 1 week.

X
inscription club GMT

Join the GMT94 Club!


The photo ID is not mandatory, if you have problems don't put it


After submission, you will receive a confirmation email within 1 week.

More partners